Er zijn nog geen vieringen gepland, waar het koor zal zingen.

DAG MAAND JAAR TIJD LOKATIE Gelegenheid