Het koor heeft een muziekcommissie, een liturgie commissie en een activiteitencommissie. 


De muziekcommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de liederenlijst van het koor, zoekt nieuwe liedjes uit en kiest per viering de te zingen liedjes. De commissie doet dit in samenspraak met de dirigente. De commissie bestaat uit: Angela Kranendonk-Jansen en José Tas. 


De liturgiecommissie

Deze stelt de maandelijkse vieringen samen, kiest een thema dat past bij de bijbelteksten van de betreffende zondag en zoekt er teksten bij. De commissie bestaat uit Anja Jansen, Angela Kranendonk-Jansen en Diana de Heer.

De activiteitencommissie

Deze commissie organiseert ontspannende activiteiten voor het koor, zoals het jaarlijkse kooruitje, een fietstocht aan het einde van het seizoen en een winterwandeling. De commissie bestaat uit Caroline Slootjes, Sandra Spruijt, José Tas en Petra van Steen.