Eén van de koren van de Geloofsgemeenschap Sint Victor is het Themakoor “His Revolution”. We zijn een enthousiast en gezellig koor voor iedereen die van zingen houdt. We luisteren eens per maand een viering op in de Sint Victorkerk in Waddinxveen. Daarnaast zingen we bij speciale gelegenheden zoals Kerstmis, Pasen en (soms) huwelijksvieringen. We hebben door de jaren heen ook medewerking verleend aan verschillende concerten. Dit waren voornamelijk kerstconcerten en concerten samen met Regio Mannenkoor "Die Gouwe Sanghers". Plezier blijft hierbij het belangrijkst.

Themakoor "His Revolution" is september 1988 opgericht door Marion Mul­der, Joke van Haastert en de toenmalig dirigent Leo Verweij. September 2018 hebben we het 30-jarig bestaan gevierd met een viering in de Sint Victorkerk, een workshop onder leiding van Monique van den Hoogen en een gezamenlijke maaltijd. De naam "His Revolution" heeft niet echt een betekenis. Het repertoi­re van het koor was echter zo anders dan het repertoire van het al be­staande Victorkoor, dat er gekozen is voor een populaire naam waaruit moest blijken dat er een totaal ander genre gezongen werd.

Zoals gezegd zingt het koor eenmaal per maand tijdens een zgn. 'themaviering'. Dit is een viering waarbij een bepaald thema centraal staat, dat we zelf kiezen en geënt is op de bijbelteksten van het betreffende weekend. In de viering worden zowel de liederen als de teksten om dat thema heen gebouwd. Het Themakoor ondersteunt en luistert met zijn zang deze themavieringen op in de Waddinxveense Sint Vic­torkerk.

Negen jaar lang heeft het koor onder leiding gestaan van Margret Paardekooper. Na diverse dirigenten te hebben gehad, werd het koor vanaf 2012 gedirigeerd door Wivineke Plugge en begeleid op de piano door Jennifer Jansen. Juli 2020 heeft Wivineke aangegeven te stoppen met dirigeren. Vanaf september 2020 is Monique van den Hoogen de dirigent van het koor. Het koor is onderverdeeld in 4 partijen: de sopranen, alten, tenoren en bassen.

Het koor bestaat op dit moment uit ruim 30 leden, van jong tot oud, die met elkaar een gezellige club vormen. Iedere woensdagavond wordt er van 19.30 u tot 21.30 uur gerepeteerd in de Victorzaal van de Sint Victorkerk. Halverwege is er pauze om thee of koffie te drinken en bij te kletsen.

Bent je geïnteresseerd in het meerstemmig zingen en de gezelligheid van een themakoor? Kom dan gerust een avond kijken! Of je nu hoog of laag kunt zingen, er is altijd een partij die bij je past. Als je nog vragen heeft over het koor of als je vrijblijvend een avond wil meezingen om in te schatten of het Themakoor iets voor je is, neem dan contact op via de e-mail van het koor:  themakoorhisrevolution at sintjandd.nl.